Mágové

  • Čaroděj je spíše duchovní postavou, není bojovníkem první linie,
  • má velmi dobré obecné vzdělání, zná dobře obecnou mytologii Středozemě a historii Tardoru,
  • umí číst a psát angerthasem a tengwarem, popřípadě řeší problémy s hádankami a luští šifry.

Zbroj/Výstroj

  • Čaroděj smí používat všechny druhy zbraní + základní 3 koule za první šíp, dále co šíp to jedna koule, štít může mít maximální průměr 40cm,
  • smí používat zbroj (drátěnou košili, hrudní štít, přilbu nebo chrániče náloketníků spolu s chráničem stehen) ale k BŽ se mu započítává pouze jedna za +10BŽ; každá zbroj podléhá schválení Královské rady,
  • pokud ALE čaroděj použije zbroj, jeho magické vlastnosti mu jsou dočasně odejmuty.

Zvláštní vlastnosti čarodějů

  • Používá magii k čarování kouzel,
  • smí používat magický oheň (vhodně ozdobený zapalovač).

Obecná pravidla kouzlení

Každý se může naučit od dalších cechů nějakou dovednost, ale kouzlit a iniciovat/provádět magické obřady mohou jen čarodějové. Pokud je někdo přijat do cechu a stane se učedníkem, již může čarovat a dalším postupem v cechu, kdy se z učedníka stane tovaryš atd., vzrůstá počet kouzel, která se může naučit a používat.

Počet kouzel odpovídající postavení v cechu

  Učedník Tovaryš Mistr Velmistr
Počet kouzel v úrovni 5 6 6
Počet kouzel, jež se může naučit 3 4 6 4
Kouzla lze rozdělit na 2 typy, dle toho, jak se provádí
K funkčnosti kouzla je třeba držet v ruce magickou hůl a je nutný úspěšný zásah koulí.
K funkčnosti kouzla stačí předat půlku lístku s popisem kouzla.

Ke kouzlení kouzel, k nimž je potřebný zásah koulí, musí čarující držet ve své druhé ruce SVOU magickou hůl. Dále je nutný zásah koulí ? úspěšný zásah se počítá do těla, štítu či zbroje i do oblečení. Každý čaroděj má k dispozici pouze modré a červené koule. V průběhu hry se hráči mohou setkat i s černou koulí, již používají organizátoři. Tato koule znamená vždy a pouze kouzlo Smrt. Tato barva může být použita pouze organizátory a hráči je nesmí sbírat a používat. Kouzelník čaruje pomocí modrých a červených koulí. Po zásahu modrou koulí si zasažený se zdviženou paží dojde ke střílejícímu kouzelníkovi pro lístek s popisem kouzla a jeho další činnosti. Kouzelník lístek rozpůlí, polovinu s popisem dá hráči, druhou si nechá pro potvrzení své aktivity. Zasažený se pak vrátí na místo, kde byl zasažen (po celou dobu je přitom nezranitelný) a pak začne vykonávat činnost popsanou kouzlem. V některých případech, vyžaduje-li to situace (např. při dobývání hradů atd.), lze pouze ústně sdělit typ kouzla a jeho následky bez vydání lístku, který ale musí být přesto přetržen. Lístek s popisem kouzla se dále nevydává u hromadných kouzel, kdy pouze čaroděj oznámí jeho účinek nebo hlasitě vykřikne název kouzla (např. Hromadný strach). Červená koule prezentuje pouze a také jediné kouzlo nemající vlastní lístek s popisem – kouzlo Ohnivý blesk, kdy si postižený okamžitě odečte 20 BŽ.

Každý čaroděj si na hru smí přivézt pět kusů koulí od každé barvy. Počet koulí, které čarující může používat je ale dán buď počtem kouzel, které čarující má k dispozici (kouzla na den/hru a dle postavení v cechu), nebo v případě bitvy je počet použitelných koulí omezen dle postavení v cechu, a ne pouze počtem kouzel.

  Učedník Tovaryš Mistr Velmistr
Modrá koule 2 3 4 5
Červená koule 2 3 4 5

Jednou bitvou se rozumí doba 60 minut od učinění prvního kouzla ? k tomuto kouzlu nemusí být nutně použito barevné koule (např. Kouzelný štít). Trvá-li bitva déle než 60 minut, dalších nových 60 minut se bere jako další bitva a čaroděj má k dispozici opět plný počet svých barevných koulí. Je-li modrá koule hozena a čaroděj se nestrefí, kouzlo není provedeno, a koule se nepočítá do hozených. Je-li červená koule hozena a čaroděj se nestrefí, je kouzlo přesto provedeno a koule se počítá do hozených. Protivníkovy barevné koule se nesmí sbírat k vlastnímu okamžitému použití, ale je povoleno je ?ČISTĚ TECHNICKY? shromáždit na jednom místě, a pokud bitva trvá déle než 60 minut a začíná druhé kolo bitvy, čarodějové si mohou odtud doplnit zásobu vlastních barevných koulí na počet stanovený jejich pozicí v cechu do bitvy. Pokud hráč sbírá barevné koule za bitvy (pod hradbami; nevztahuje se na ŠÍPY), dělá to ?ČISTĚ TECHNICKY? a tuto skutečnost musí hlasitě prezentovat, protože je v tu chvíli mimo hru a nepočítají se mu žádné zásahy. Hráč nesmí ale využít této situace ke změně své pozice, doplnění zásob či přenesení materiálu nebo ke zjištění informací o protivníkovi a po skončení sběru se musí vrátit na své původní místo.