Počítání času

Královský kalendář

Numenorejci (a z nich pocházející Dúnadané z Arnoru a Gondoru) si rozdělili eldarský Loa na kratší období ? měsíce (Astar) o pravidelné délce a drželi se zvyku začínat rok uprostřed zimy. Dúnadané zavedli sedmidenní kalendář a začli den – ré počítat od východu slunce do západu slunce. Stejně jako Eldar měli v roce samostatné dny, které napatřily k žádnému z Astar. Pro vyrovnání dnů v přestupném roce (kromě posledního roku v století, jež se nazýval Haranyë) se místo Loendë dávali dva Enderi.

Rok Dúnadané Dúnadané Počet dnů Dnešní čas
Quenijština Sindarština
Coronar Loa Zima – Hrívë Yestarë 1 1. leden
Narvinyë Narwain 30 2. leden – 31. leden
Nénimë Nínui 30 1. únor – 2. březen
Jaro – Tuilë Súlimë Gwaeron 30 3. březen – 1. duben
Víressë Gwirith 30 2. duben – 1. květen
Lótessë Lothron 30 2. květen – 31. květen
Léto – Hirë Nárië Nórui 31 1. červen – 1. červenec
Loendë 1 2. červenec
Cermië Cerveth 31 3. červenec – 2. srpen
Urimë Urui 30 3. srpen – 1. září
Podzim – Yávië Yavannië Ivanneth 30 2. září – 1. říjen
Narquelië Narbeleth 30 2. říjen – 31. říjen
Hísimë Hithui 30 1. listopad – 30. listopad
Zima – Hrívë Ringarë Girithron 30 1. prosinec – 30. prosinec
Mettarë 1 31. prosinec

Královský kalendář I zavedli potomci Adanů (potomci z tří lidských domů za války v Beleriandu v prvním věku) při osídlení ostrova Numenoré pod vedením Krále Elrose. Tento kalendář převzali i vyhnanci při pádu ostrova (viz Akkalabeth).

Kalendář Eldar

Dle kalendáře Eldar, protože Eldar jsou v podstatě nejstarší národ (samozřejmě vyjma Valar, Maiar či Entů), se odvíjely kalendáře všech ostatních národů. Eldar měli všeobecně rok (yén) o délce 144 lidských let. Yén se skládal z 52 596 dnů. Z obřadních důvodů měli týden (neboli enquië) dlouhý šest dnů. Yén měl tedy těchto enquier 8766. Den, jako takový, počítali od západu slunce do západu slunce a jmenoval se . Eldar v druhém věku, jenž zůstali ve Středozemi, dodržovali dle lidí normální rok (365 dní) – Loa, který si rozdělili na šest krátkých období. Mezi tyto období vložili pět samostatných dní, jež se k žádnému z období nepočítaly. Rok pro Eldar začínal jarem, a to 25. března. Přestupný rok se řešil tím, že jednou za dvanáct let zdvojily enderi.

Rok Období Význam Dnešní čas Počet dnů
Coronar Loa Yestarë První den roku 25. březen 1 den
Tuilë – Ethuil Jaro 26. březen – 18. květen 54 dnů
Lairë – Laer Léto 19. květen – 29. červenec 72 dnů
Enderi Prostřední dny 30. červenec – 1. srpen 3 dny
Yávíë – Iavas Podzim 2. srpen – 24. září 54 dnů
Quellë – Firith Uvadání 25. září – 17. listopad 54 dnů
Hrívë – Rhíw Zima 18. listopad – 28. leden 72 dnů
Coirë – Echuir Probouzení 29. leden – 23. březen 54 dnů
Mettarë Poslední den roku 24. březen 1 den