Poddaní

Eriador, hlavní ceremoniář s právem sdílet s rytíři stůl (**)

Za činy vykonané pro království v letech 1174 a 5 jí král udělil právo sdílet s rytíři stůl při hostinách a jmenoval ji hlavním ceremoniářem.

Lisa, vrchní dozorčí královských turnajů (++)

  • Za služby království byla roku 1171 osvobozena od podanských povinností a král jí ustanovil vrchním dozorčím královských turnajů.
  • V roce 1174 se zúčastnila výpravy pro živou vodu.
  • V roce 1175 byla za obranu krále při dobývání hradu Faskalon jmenována osobním královským zbrojnošem.

Riland, bojovník učedník (0) x

V roce 1169 se zúčastnil úspěšného vojenského tažení na pomoc Cardolanu při obraně jeho jižní hranice. Při dobývání hradu Fuinbar byl od nepřátelského mága zasažen kouzlem vůle a napadl vlastní spolubojovníky. Přítomní čarodějové mu nedokázali pomoci a byl Tardorskými velmi těžce zraněn, než kouzlo pominulo. Od roku 1170 v Tardoru nesídlí.