Zvědové

 • Zvěd je velkým znalcem přírody, zná floru a faunu, což ho předurčuje hlavně k léčitelství,
 • tyto znalosti + znalosti mineralogie zvědům dovolují vytvářet ochranná séra a lektvary,
 • v boji je spíše průzkumník a většinou chrání zadní linie, kde je spíše střelcem.

Zbroj/Výstroj

 • Zvěd smí používat všechny druhy zbraní + základních 10 koulí za první šíp, dále co šíp to jedna koule, štít může mít maximální průměr 40cm,
 • smí používat zbroj (drátěnou košili, hrudní štít, přilbu nebo chrániče náloketníků spolu s chráničem stehen) ale k BŽ se mu započítává pouze jedna za +10BŽ; každá zbroj podléhá schválení Královské rady.

Zvláštní vlastnosti zvědů

 • Znalosti práce se zápalnými látkami dovolují zvědům:
  • mít u sebe neomezený počet svíček
  • vyrábět sirky, kdy výdrž takovéto sirky je 24 hodin od vyrobení, pak zanikne
  • množství sirek vyrobených za den se řídí úrovní v cechu
   • učedník umí vyrobit jednu sirku/24 hodin
   • tovaryš umí vyrobit dvě sirky/24 hodin
   • mistr umí vyrobit tři sirky/24 hodin
   • velmistr umí vyrobit čtyři sirky/24 hodin
 • Zvěd umí připravit různá séra a lektvary (viz interní školení cechu zvědů),
 • zvěd dokáže léčit pomocí mastí, kombinací mastí a obvazů, a léčivých čajů standardních a speciálních (viz léčení).