Live 2000 – Na pomoc Cardolanu

O čem to bylo na začátku

Cardolanský král vyzval Tardor, aby mu pomohl při obraně jižní hranice v jižním kraji Thauredhil.

Hlavní padouch

Barbarští nájezdníci z jihu.

Jak to dopadlo

V dobyté pevnosti byla nalezena zmínka o Eresundaru, ve kterém elfové kdysi nabíjeli předměty magií. Tardorští Eresundar nalezli a vyzvedli kouzelný prsten. Aby zachovali jeho moc, nechali v Eresundaru kouzelný štít.

Fotogalerie