Umístění ve Středozemi

Proč jsme království Tardor umístili sem a do této doby

Při hledání prostorového a časového umístění děje naší hry jsme potřebovali místo, o kterém se konkrétně nikde nemluví, ale jehož okolí je poměrně známé. Muselo být daleko od dějů popsaných v Pánu Prstenů, aby se nedotýkalo významných událostí. Poloha v předhůří Modrých hor tyto požadavky dobře splňuje. Navíc jde o kraj, kde se ani bouřlivý konec třetího slunečního věku vlastně příliš neprojevil. Okolí dává pak hodně příležitostí, jak zdůvodnit případnou přítomnost trpaslíků i elfů na tomto území, a také samotný vznik Tardoru. Časové umístění děje do roku 1167 je dáno rozpadem Arnoru.

Snažili jsme se o maximální pravděpodobnost námi vymyšlených dějů v kontextu s tvorbou pana Tolkiena. Význam dějů je čistě lokální, v podstatě občanská válka v malém samostatném království na hranicích Arthedainu a Cardolanu, které není z hlediska velké politiky nijak zajímavé.

Umístění Tardoru v Eriadoru

Několik málo časových údajů z letopisu

(časové údaje jsou k roku 1167 III. sl. věku – 1. hra – Live 1998)

 • Je rok 1167 třetího slunečního věku.
 • Před 306 lety se rozpadla říše ARNOR a vzniklo TARDORSKÉ království.
 • Arthedainský král CELEPHARN zemře v roce 1191 (za 24 let).
 • Říše ANGMAR bude založena asi za 170 let.
 • ISILDUROVA linie v CARDOLANU a RHUDAURU mizí kolem roku 1350 (za 183 let).
 • ARTHEDAIN zanikne asi za 450 let.
 • Frodo ponese prsten do MORDORU asi za 2000 let (konkrétně za 1850).
 • Sauron dlí od roku 1050 v Dol Gulduru.
 • Na Anduině jsou zakládány první hobití osady.
 • V Modrých horách je několik trpasličích království.
 • V Lindonu je stále velké království elfů.
 • Do Středozemě již přišli Istari.