Minilive 2006 – Bitva na Ringostu

O čem to bylo na začátku

Tardorští rytíři byli při svém pobytu na panství Vanima Neldor zastiženi královským arthedainským poslem. Ten jim předal poselství od krále Arthedainu Celepharna, který je žádal, aby se vydali na pomoc jistému arthedainskému oddílu. Tento oddíl měl na území Tardoru převzít od gondorských poslů důležitou zásilku pro krále Celepharna. V arthedainských řadách však došlo ke zradě a předání zásilky bylo ohroženo.

Hlavní padouch

Arthedainský rytíř – kapitán Fallasion z Limlaithu a jeho žoldáci.

Jak to dopadlo

Tardorští po několika peripetiích nakonec dostihli Fallasiona a jeho bandu žoldáků na hradě Ringost, kde s nimi svedli krutou bitvu na zledovatělých ochozech hradu. Bitva byla o to náročnější, že síla artefaktu, který byl v zásilce pro krále Arthedainu, rušila veškerou magii. Nakonec tardorší lapky pobili a rozprášili a nalezli pravou truhlu, kterou předali vyslancům krále Celepharna.