Král

Pan Pif z Ceberu, pán z Aldaluinu a Grothnaugu, pán na Tirdilu, Thoronhangu, Iaurbaru a ve středním Aryadoru; kníže Dór Dínen a Král Tardoru, mistr bojovník. (100) ††

Titul a erb – šikmý zlatý žebřík na černém poli získal za to, že jako první vstoupil na hrad Thoronhang při jeho dobývání vojsky královské rady. Panství Aldaluin získal za hrdinný sestup na dno hluboké studny na Thoronhangu při hledání posledního dílu artefaktu. Panství Grothnaug získal za to, že pod vlivem kouzla „Síla ohně“ obětavě prorazil obranné linie na dlouhých schodech při dobývání hradu Tarlalmir. Po slavném vítězství byl na shromáždění rytířů velkou většinou zvolen králem Tardoru a získal tak královské hrady Tirdil a Thoronhang.

Za hrdinství při boji s kostlivci v knížectví Dór Dínen získal do pravé dolní a levé horní čtvrtiny erbu dvě šikmé stříbrné kosti na modrém poli. Zbývající čtvrtiny jsou vyplněny zlatými žebříky na černém poli. Jako prémie za vítězství při klání s mečem a štítem a v soutěži ve střelbě během třetího královského turnaje mu bylo povoleno používat jako klenot erbu zlatý šíp.

  • V roce 1169 vedl úspěšnou vojenskou výpravu na pomoc Cardolanu při obraně jeho jižní hranice. S malým oddílem uhájil dobytý hrad Fuinbar před lstivými útočníky.
  • V roce 1171 s tardorským vojskem úspěšně ubránil zemi proti hrozbě lstivého čaroděje Umartha, dobyl hrad Faskalon a podzemní město Imbardum. V tomto roce mu byl kruhem rytířů uděleno dědičné právo na tardorský trůn.
  • V roce 1173 vedl výpravu do Dór Dínen a zabránil vpádu elfů z Modrých hor do podhůří. Porazil oddíly proradné Aeliner a vedl tardorské vojsko do těžké bitvy o hrad Eregond. Byl králem Cardolanu, pánem Calimendilem, ustanoven knížetem Dór Dínen za velké zásluhy na očištění a rozvoji tohoto knížectví. Tím získal knížecí hrad Iaurbar a panství střední Aryador.
  • V roce 1174 vyslal tardorské vojsko do Dór Dínen pro nápoj života ukrytý nedaleko pavoučích skal.
  • V roce 1175 se zúčastnil hledání tří rytířů ztracených v Dór Dínen a vedl svá vojska proti lapkům a při obléhání hradu Faskalon, který byl obsazen zpupným správcem Aldemirem.