Archive for the ‘1168 – Irwinův konec’ Category

pátek 28. Cerveth

Wednesday, January 27th, 2010

Den první

Zahajovací ceremonie

Opět nastal ten čas, kdy zraje Skřetí škleb, slunce pálí a stromy spolu s větrem zpívají letní píseň. Avšak naše zem mnoho důvodů ke zpěvu nemá. Na jihu se objevila zlověstná mračna a našemu království hrozí nebezpečí. Lapkové, loupeživí rytíři a jiná sběř se stahují z jižních pustin a pronikají stále více do Tardoru. Mocná sousední království stále častěji upírají své chtivé zraky k našim hranicím. Ó malý ubohý Tardore, jaká nebezpečenství pro tebe Valar připravili a zdalipak je přečkáš?!?

Z těchto důvodů nechal král svolat své věrné, aby získali jistý předmět, který by království zajistil ochranu. A tak jsme se tohoto dne sjeli do nuzného vojenského ležení v Dór Dínen, abychom odtud podnikli výpravu za oním předmětem. Již nastal soumrak, když byla zahájena ceremonie. Král ocenil hojnou účast a pak předal slovo členům Královské rady. Pan Mellon, velmistr magie, nás zpravil o tom, jak dlouho bádal se svými pomocníky ve starých spisech. Doufal, že najde způsob, jak převést sílu Anna Astaldonu zpět do královského meče, jehož moc respektovala kdysi celá vojska. Zjistil však, že něco takového nebude již možné, přesto v archivu pátral dál. V něm nalezl prastarou pověst o kamenech ze Země neumírajících. Ty sloužily jako zátěž v lodi, která před dávnými věky připlula z Valinoru ke břehům Středozemě. Podle pověsti byly kameny ze zátěže posvěceny samotným pánem všech vod Ulmem. Ze starých svitků vyplynulo, že se jeden z nich snad nachází ve sklepení sídelního hradu Iaubar v dórdínenském panství Ariador.

Takže páni organizátoři dodrželi slovo (šílenci) a my tu opět budeme zažívat strašná dobrodružství a snad se opět dovíme něco zajímavého z oblasti medicíny, neboť tu máme nového poddaného Adalgrima, který je čistě technicky chirurgem. Pan Gildor přivedl svou mladší sestru Nifredil patrně tajně doufajíc, že se jí snad v průběhu hry zbaví (či jaké jiné ?dobré? úmysly by sourozenec mohl mít??!). Jinak je toto ?opuštěné vojenské ležení? docela pěkný srub u Osečné v malebném Podještědí. Vodu bereme od našich, v jejichž skromném příbytku si pan Formwest zbudoval ?kovárnu?, kde dodělává, co ještě nestihl udělat. Někteří z nás se však letošní hry nezúčastní, jsou to pan Brock, pan Brockar a pan Brutar (jehož neúčasti vzhledem k jeho druhu humoru kupodivu litovaly především příslušnice něžného pohlaví).