1179 – Poddimenzovaný » Další pátrání

O událostech léta roku 1179 třetího slunečního věku

a co jest jim předcházelo

jak pečlivě zaznamenal pan Dúthoron z Targonu

Počátkem léta odjela z králova rozkazu do Messacu skupina písmáků vedená panem Grorem, aby pátrala v archivu po důkazech Meadrosových slov. Kladl jsem jim na srdce, aby všechny listiny kriticky a nestranně posoudili a falešnými zápisy se nedali zmásti. Pan Gror mi měl pak o jejich práci pravidelné zprávy po rychlém poslu zasílat.

Brzy skutečně přišla od pana Grora zpráva, že v pořádku dorazili a že je o ně dobře postaráno. Gror také coby dobrý zpravodajec připojil několik krátkých postřehů o chování Meadrose a jeho postavení ve městě. Zbytek obsáhlého dopisu se bohužel týkal pouze kvality jídla, především kuřat. S přístupem do archivu nebyly žádné problémy a již 12. cervethu přišla z Messacu další zpráva, že práce našich archivářů je skončena. Dále pan Gror psal, že písmáci se již vypravili zpět do Tardoru s obsáhlou zprávou o svých výzkumech, ale on sám, že se v Messacu ještě zdrží. Vysvětloval to potřebou navázání diplomatických styků, měl jsem však podezření, že se za tím mohou skrývat styky poněkud jiného druhu. Více mne však zajímalo, co zdrželo archiváře, protože podle data odjezdu již měli být v Tirisu.

Stráž u Jižní brány mi poradila, že směrem z Messacu přijela před několika dny kupecká karavana. Vyhledal jsem tedy na tržišti kupce a dozvěděl se od nich, že naše archiváře potkali u brodů několik mil od první tardorské posádky na Brethildonu, možná dorazili aspoň tam. Oznámil jsem vše králi a domluvili jsme se, že ještě před dalším setkáním s Meadrosem vyjedu s dalším členem královské rady – paní Ilinwë a několika rytíři pátrat po ztracených písmácích.

Těsně před odjezdem mě zastihla zpráva, že se z našeho archivu ztratily některé rytířské glejty, do nichž se zapisují přidělená panství a pocty. Bylo to divné, protože jejich kopie se zakládají na různých místech a rytíři mohou svá práva snadno doložit i bez nich. Až se vrátím, budu to muset řádně prošetřit a také si promluvit s Danuinem o jeho povinnostech.

Sobota, 22. cervethu »