1179 – Poddimenzovaný » Sobota 29. cervethu

Na počest hrdinných skutků vyhlásila královská rada velký královský turnaj o hodnotné ceny. Do turnaje věnovali paní Nildorwen s panem Dúthoronem dva krásné skleněné poháry, pan Mellon láhev výtečného vína a pan Gildor dokonce polibky od dvou nejkrásnějších dívek svého fraucimoru. Disciplíny byly náročné a důkladně prověřily schopnosti rytířů: šerm obouručním mečem, lukostřelba, hod kamenem na štít, čtení a psaní run, znalost erbů, test z historie Tardoru, rozkřesání ohně a hraničářské lezení po laně. Během dne přijížděli i někteří další rytíři, kteří se celého tažení nemohli zúčastnit a chtěli alespoň pogratulovat či s námi oslavit velké vítězství. Přijel pan Welliar, paní Nifredil, paní Lailath, paní Gudrun a na chvíli i pan Derrek. Večer byla svolána velká ceremonie, na které královská rada ocenila hrdinné skutky rytířů a podle zásluh je jménem krále odměnila. Také byly hned v úvodu vyhlášeny výsledky a slavnostně předány ceny královského turnaje. Zvítězil pan Halgar, který si vybral velký skleněný pohár. Na druhém místě skončila paní Mivít a vybrala si druhý z pohárů. Třetí skončil pan Galdor, který chvíli váhal, ale nakonec sáhl po lahvi vína. Na Čtvrtém a pátém místě skončili pánové Finwë a Mablung, kteří s velkou radostí přijali ceny, které na ně zbyly ;-)

Pak nejstarší člen královské rady – pan Formwest ukončil ceremonii a pozval přítomné rytíře i lůzu na královskou hostinu. Jedlo se, pilo, vyprávělo a zpívalo dlouho do noci. Někteří zavrhli spánek docela a nad ránem šli na vrcholek nedalekého kopce přivítat svítání a užít si krás, které život občas nabízí. (Tím samozřejmě myslím nádhernou scenerii vycházejícího slunce, i když povídá se ledacos?)

« Pátek 28. cervethu